ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «Βαλι Α.Ε» ξεκίνησε τις δραστηριότητες το 1980 αντιπροσωπεύοντας οίκους εξαγωγής και εμπορίας κρέατος του εξωτερικού, κυρίως στη Γερμανία και την Γαλλία.

Αργότερα, το 2004 η εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών δημιουργεί την έδρα της στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα η Εταιρεία «Βαλι Α.Ε» με μεγάλη εξειδίκευση στο μοσχαρίσιο κρέας, αντιπροσωπεύει τους καλύτερους οίκους εξαγωγής στη Γαλλία, την Ισπανία αλλά και την Ιταλία.